Translate

Interviews

<  1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16  >
Na svém místě - Karolína Topolová pro Autohit
4. April 2008
Na svém místě - Karolína Topolová pro Autohit
Málokdy se žena dostane na manažerskou pozici v automobilové branži. Karolíně Topolové se to povedlo. Dnes působí v nejvyšším vedení skupiny AAA Auto a mezi mužskými kolegy se rozhodně neztrácí.

Optional subject helped me with my career
10. March 2008
Optional subject helped me with my career
10.3.2008; Hospodářské noviny, Career KAROLÍNA TOPOLOVÁ, Vice President of AAA AUTO Karolína Topolová founded a call center of AAA Auto in her 22 years of age. In eight years she became its Vice-President. The know-how from Great Britain helped her in her career.

Nepovinný předmět mi pomohl ke kariéře
10. March 2008
Nepovinný předmět mi pomohl ke kariéře
10.3.2008; Hospodářské noviny, KAROLÍNA TOPOLOVÁ, viceprezidentka firmy AAA AUTO. Karolína Topolová ve svých 22 letech založila call centrum ve společnosti AAA Auto. Za osm let se stala její víceprezidentkou. K postupu jí pomohlo »know-how« z Británie.

Vratislav Kulhánek: Sport má velký sponzoringový potenciál
11. February 2008
Vratislav Kulhánek: Sport má velký sponzoringový potenciál
Sponzoring je výhodný především jako nástroj k podpoře znalosti značky, říká Vratislav Kulhánek. A zmiňuje také, že mezi českými vědeckovýzkumnými pracovišti a průmyslem podle něj zeje propast.

Petrol definitely runs in my veins
24. January 2008
Petrol definitely runs in my veins

V mých žilách určitě proudí benzín
24. January 2008
V mých žilách určitě proudí benzín

AAA going to Moscow
17. January 2008
AAA going to Moscow

Vladan Crha: This year we will start the premium brand
7. January 2008
Vladan Crha: This year we will start the premium brand

Vladan Crha: Letos spustíme prémiový brand
7. January 2008
Vladan Crha: Letos spustíme prémiový brand

ANTHONY JAMES DENNY FOR EURO
2. January 2008
ANTHONY JAMES DENNY FOR EURO